Stembureauleden gezocht

Geplaatst op maandag 16 november 2020

De gemeente Landerd is voor de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer op woensdag 17 maart 2021 dringend op zoek naar enthousiaste stembureauleden.

De verkiezingsdag begint ’s ochtends om 07.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Daarna volgt het stemmen tellen totdat de uitslag bekend is. Onze voorkeur gaat uit naar stembureauleden die een hele dag zitting willen nemen. Dit bespoedigt het verloop van de stemming en zorgt voor een betere samenwerking met de overige stembureauleden.

Coronavirus Covid-19

Vanwege het coronavirus Covid-19 gelden er strengere maatregelen. Uiteraard zullen wij op de dag van de verkiezingen de richtlijnen aanhouden zoals die door de Rijksoverheid worden opgelegd. Zo moet iedereen 1,5 meter afstand houden, om drukte in de stemlokalen te voorkomen, worden er meer  stembureaus ingesteld en ook worden de stemlokalen anders ingericht.

Stembureaulid

Als stembureau-lid krijgt u een interessante kijk op ons democratisch verkiezingsproces. Samen met de andere stembureauleden zorgt u dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de handmatige telling van de stembiljetten ’s avonds zorgvuldig gebeurt.

Wat zijn uw taken?

Gastvrouw/gastheer

Ook zijn wij op zoek naar extra stembureauleden (gastvrouwen en gastheren) die op de dag van de stemming ervoor zorgen dat de maatregelen zoals die door de Rijksoverheid worden opgelegd, correct worden nageleefd en kordaat optreden als dat nodig is. Ook helpt u ’s avonds met stemmen tellen. Samen met de voorzitter en de overige stembureauleden maakt u deel uit van het stembureau.

Wat zijn uw taken?

• het ontvangen van de kiezer, wijzen op het desinfecteren van de handen en de kiezer de juiste route naar het stembureau sturen;
• erop toezien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen;
• erop toezien dat het maximale aantal kiezers in het stemlokaal niet wordt overschreden;
• het bewaken van de looproutes;
• erop toezien dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd;
• zorgvuldige telling van de stembiljetten en inpakken materialen na 21.00 uur en
• correcte samenwerking met de stembureauleden en tellers.

Reserve-stembureaulid

Het is ook mogelijk om uzelf als reserve-stembureaulid aan te melden. Wij nemen dan contact met u op zodra er een vacature beschikbaar is.

Waaraan moet een stembureaulid voldoen?

U bent 18 jaar of ouder, accuraat, nauwkeurig, stressbestendig, flexibel inzetbaar en u heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. U bent in staat om op vriendelijke en correcte wijze met mensen om te gaan en u beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal. Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel? Dan komt u in principe in aanmerking voor de functie van stembureaulid.

Informatiebijeenkomst én e-learning voor de stembureauleden; informatiebijeenkomst voor de stemmentellers
Alle stembureauleden en stemmentellers zijn verplicht een informatiebijeenkomst bij te wonen over de gang van zaken op een stembureau en het tellen van de stemmen. Daarnaast zijn de stembureauleden verplicht een digitale e-learning te volgen en deze af te sluiten met een positief resultaat.

Wat bieden wij u?

Interesse?

Bent u die inwoner van Landerd die mee wil werken aan dit democratische proces? Bent u vriendelijk, nauwkeurig en stressbestendig?

Download het aanmeldingsformulier en vul het vandaag nog in! (PDF, 12.7 kB)

Aanmelden kan tot 22 november 2020, daarna worden alle aanmeldingen geïnventariseerd. Naar ervaring en inzicht maken wij vervolgens de indeling voor de 9 stemlokalen. Begin februari 2021 nemen wij contact met u op over het verdere verloop.

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met bureau Burgerzaken, te bereiken onder telefoonnummer 0486-458111 op stuur een mail naar verkiezingen@landerd.nl