Wetsvoorstel Maashorst naar de Tweede Kamer

Geplaatst op woensdag 11 november 2020

Na het positieve bericht van de ministerraad in september dit jaar, bekeek de Raad van State op zijn beurt het wetsvoorstel voor de herindeling van Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst. De Raad van State heeft een positief advies afgegeven. Dit betekent dat het wetsvoorstel doorgaat naar behandeling in de Tweede Kamer. Zowel burgemeester Bakermans (Landerd) als burgemeester Helleers (Uden) zijn het erover eens: "Daarmee liggen we op schema op op 1 januari 2022 onze nieuwe gemeente Maashorst te vormen en daar zijn we erg content mee!"

Een krachtige gemeente

De gemeente Maashorst vormt met de dorpen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland één krachtige gemeente van bijna 60.000 inwoners. In de toelichting op het wetsvoorstel geeft minister Ollongren aan dat de gemeenten Landerd en Uden samen een sterkere positie kunnen innemen bij de aanpak van regionale opgaven. Op deze manier is gemeente Maashorst naar verwachting beter in staat om de belangen van haar inwoners en de dorpen ook op regionaal niveau te behartigen.

Planning

Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Maashorst in het begin van 2021. Bij een positieve beoordeling gaat het stuk naar de Eerste Kamer. “Zodra ook zij hun goedkeuring hebben gegeven, is de gemeente Maashorst een feit en gaan we vanaf 1 januari 2022 dan echt van start,” licht burgemeester Bakermans van Landerd toe. Op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl vindt u bij dit bericht het wetsvoorstel.