Nú werken aan ‘het bos van de toekomst’ in de Maashorst

Geplaatst op woensdag 11 november 2020

De bossen in de Maashorst bestaan nu nog vooral uit dennen, maar dat gaat veranderen! Het is de bedoeling om de bossen geleidelijk om te vormen naar een natuurlijker en gevarieerder bos. Om dat te realiseren zijn er diverse werkzaamheden nodig.

Wat is bosstructuur?

Bosstructuur betekent de ruimtelijke opbouw van het bos. In een natuurlijker bos is deze gevarieerd. Van open plekken in jonge, dichte bossen tot oud en aftakelend bos. Van een gevarieerde kruidlaag, struiklaag tot meerdere boomlagen. Alle fasen van bosontwikkeling komen in een natuurlijk bos voor.

Verkrijgen van meer variatie in het bos

De bossen bestaan nu nog vooral uit dennen en eiken. Om de gewenste structuurvariatie te krijgen worden op bepaalde plekken bomen omgeduwd of weggehaald zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Ook worden er kleine open plekken gemaakt, zodat jonge bomen en struiken alle kansen krijgen zich hier te vestigen. 

Oude en aftakelende bomen zijn van groot belang

In (natuurlijke) bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met de aanwezigheid van oude, aftakelende en dode bomen. Vooral dikke, oude bomen zijn daarbij belangrijk. Hierin zitten vaak holtes, nesten en voedsel voor vogels. Dankzij de grove schors zijn ze bovendien een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens. Omdat er nu nog weinig dikke dode bomen in het bos staan, gaan team de Maashorst ook aanvullend bomen ‘ringen’. Dat houdt in dat zij een inkeping in de bast maken, waardoor de boom uiteindelijk dood zal gaan. Zo is het mogelijk om het aandeel ‘dood hout’ sneller te vergroten.

Faunarustgebieden

Om het bos nog aantrekkelijker te maken voor de dieren worden er ook enkele faunarustgebieden gecreëerd. Dit zijn kleine gebiedjes waar dieren zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Deze gebiedjes worden gemaakt door enkele weinig gebruikte paden dicht te leggen met bomen. Bezoekers worden daardoor vanzelf om het gebiedje heen geleid.

Waar gaan we aan de slag?

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken in de Maashorst. Daar waar de maatregelen worden uitgevoerd, zal nadere informatie in het terrein worden opgehangen. 

Financiering

De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden.

Structuurarm bosStructuurrijk bos

Structuurarm bos                                                                  Structuurrijk bos