Hoe gaat het met ons?

Geplaatst op woensdag 11 november 2020

GGD Hart voor Brabant start groot gezondheidsonderzoek

De GGD Hart voor Brabant is gestart met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 91.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Linda van Tilburg, onderzoeker bij de GGD geeft aan: “Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen, want als we weten hoe het met jou gaat, dan weten we uiteindelijk hoe het met ons allemaal gaat. De resultaten worden door de gemeente en de GGD gebruikt voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan men meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden?” De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op www.brabantscan.nl.

Vergelijken met andere regio’s

Alle GGD’en in de Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor kan GGD Hart voor Brabant de resultaten met andere regio's vergelijken. Van Tilburg: “Gaat het bij ons beter of juist slechter dan elders in het land? Voor gemeenten is het fijn om die vergelijking te maken, zodat ze keuzes kunnen maken waar hun aandacht het meest naar uit moet gaan.” De GGD’en doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers willekeurig gekozen

Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en ouder. Van Tilburg: “Juist omdat het een steekproef is, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen dan krijgen we een goed beeld van de gezondheid van ons allemaal. Iedere ingevulde vragenlijst draagt een steentje bij aan een compleet beeld over de gezondheid van de Brabantse inwoners.” Heb je geen brief ontvangen, maar doe je toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 september. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Meer informatie

Meer over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vindt u hier: https://www.ggdhvb.nl/onderzoek/nieuws/2020/09/GGD-Gezondheidsmeter-2020-van-start