Tijdelijke Aldi in Reek kan komen

Geplaatst op dinsdag 10 november 2020

Het college van B&W heeft vandaag besloten om de vergunning voor de vestiging van een tijdelijke Aldi supermarkt in Reek in stand te laten. Hiermee wijkt het college af van het advies van de bezwarencommissie.

Het college is tot deze beslissing gekomen omdat Aldi inmiddels heeft aangegeven de tijdelijkheid van de winkel terug te brengen van 10 jaar naar 5 jaar. Na afloop van de periode van 5 jaar wordt de locatie weer in zijn oude staat hersteld, zijnde een weiland.

Monitoring gevolgen na anderhalf jaar

De Aldi start na anderhalf jaar een monitoring om te meten wat de gevolgen van de vestiging van de winkel in Reek zijn voor het overige supermarktaanbod in de gemeente Landerd en voor de mogelijke bouw van een definitieve supermarkt op Reek-Zuid.

Wethouder Hans Vereijken: “Hiermee is duidelijk dat de locatie echt tijdelijk is en straks weer hersteld wordt als weiland. Juist het wijzigen van de duur van de tijdelijke winkel van 10 naar 5 jaar heeft het college over de streep getrokken. Ook de gemeente gaat onafhankelijk van de Aldi een monitoring voorbereiden om de effecten op winkels en winkelcentra in Landerd in beeld te brengen. Het college vindt  5 jaar genoeg om te kunnen beoordelen wat de effecten zijn van de tijdelijke winkel. In de ogen van het college is de leefbaarheid van Reek het waard om dit experiment te ondersteunen”.