Zien Drinken. Doet Drinken

Geplaatst op woensdag 4 november 2020

In de afgelopen jaren is er veel gedaan om de NIX<18 norm te bereiken. Dat wil zeggen: niet roken en en niet drinken onder de 18 jaar.
Er zijn, ook in Landerd, al goede resultaten geboekt. Maar het kan altijd beter. Daarom is op 2 november de landelijke campagne ‘Zien Drinken. Doet Drinken’ gestart. Doel hiervan is, om ouders, familie en andere volwassenen in de omgeving van kinderen en jongeren bewust te maken van hun invloed op de opvattingen over alcohol en het toekomstige drinkgedrag van kinderen.

Zien drinken heeft gevolgen voor gedrag

Als kinderen en jongeren het drinken van alcohol overal om zich heen zien, heeft dit invloed op de ontwikkeling van hun eigen mening en gedrag als het gaat om alcohol. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt bijvoorbeeld, dat kinderen en jongeren die anderen zien drinken, zelf een grotere kans hebben om ook (meer) te gaan drinken. Niet alleen het voorbeeldgedrag van ouders is van belang, ook het gedrag van vrienden en leeftijdsgenoten speelt een belangrijke rol. Daarnaast worden jongeren ook beïnvloed door alcoholreclame en gedrag dat ze in media, bijvoorbeeld in films of series, zien.

Goede voorbeeld als ouder

Het geven van het goede voorbeeld is erg belangrijk en als ouder heb je wel degelijk veel invloed op het drinkgedrag van je kind. Maar wat kun je als ouder, naast het geven van het goede voorbeeld, nog meer doen?

Een aantal tips:

  1. Stel duidelijke regels. Begin met grenzen stellen als kinderen elf of twaalf zijn. Dan beginnen ze vaak al met experimenteren. Voor die tijd moeten kinderen al op de hoogte zijn van de regels: ze zullen het verbod dan ook makkelijker accepteren.
  2. Schenk geen kinderchampagne of andere alcoholvrije drankjes. Ook hiermee leer je kinderen dat een feest niet zonder drank kan en versterk je de norm dat alcohol normaal is.
  3. Beperk de beschikbaarheid van alcohol. Jongeren gaan eerder met alcohol experimenteren als ze een fles drank uit de kast of kelder kunnen pakken.
  4. Laat jongeren niet ‘thuis leren drinken’. Onderzoek laat zien dat dit een achterhaalde gedachte is. Jongeren die met ouderlijke supervisie thuis mogen drinken, drinken meer dan jongeren die dat niet mogen. Ook is er bij de ‘thuis lerende’ jongeren vaker sprake van alcoholmisbruik.

Voor meer informatie zie www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

Zorgen of vragen?

Maak jij je zorgen over het alcoholgebruik van je zoon of dochter? Neem dan contact op met het team preventie via teampreventie@ggdhvb.nl of 06-40091083 (Tobias Jubbega).

Werkgroep Samen Landerd Zonder Drugs