Ontwerpbestemmingsplan 'Waterstraat 5'

Geplaatst op woensdag 4 november 2020

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp “Bestemmingsplan Waterstraat 5” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om het loonbedrijf welke is gevestigd op de locatie Waterstraat 5 te Schaijk uit te breiden.

De plannen bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 9 november 2020 tot en met 21 december 2020 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Voor het inzien van het bestemmingsplan moet u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPbgb2021waterstr5-OW01.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer D. Derks via 0486-458111. Let op: u kunt niet per email reageren!

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.