Veranderingen in Voor- en Vroegschoolse Educatie en Peuteropvang

Geplaatst op donderdag 29 oktober 2020

De gemeente Landerd vindt het belangrijk dat kinderen goed starten op de basisschool. Daarom hebben wij in onze gemeente gesubsidieerde peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Per 1 januari 2021 verandert er iets in de peuteropvang en de VVE.

Meer uren gesubsidieerde peuteropvang

Peuteropvang is spelend leren om uw kind voor te bereiden op de basisschool. We willen kinderen in Landerd nog beter voorbereiden op de basisschool. Daarom heeft de gemeente de uren peuteropvang uitgebreid.

Wat verandert er?

Peuteropvang wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid naar 2 dagdelen van 4 uur. Nu zijn dit nog 2 dagdelen van 3 uur.

Wat moet u doen?

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan vraagt u voor 8 uur tegemoetkoming in de kosten aan bij de Belastingdienst.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u over 8 uur een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van uw gezinsinkomen. Uw contactpersoon bij de kinderopvang kan u vertellen wat de kosten zijn.

Meer uren voorschoolse educatie

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij taal en/of op sociaal-emotioneel vlak. Deze kinderen krijgen een VVE-indicatie via het consultatiebureau. VVE stimuleert die ontwikkeling op een speelse manier. Zo kunnen deze kinderen een goede start maken op de basisschool.

Wat verandert er?

De landelijke overheid heeft bepaald dat het aantal VVE uren wordt uitgebreid. Vanaf 1 januari 2021 wordt VVE uitgebreid van 10 naar 16 uur per week.

Wat moet u doen?

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan vraagt u voor 8 uur tegemoetkoming in de kosten aan bij de Belastingdienst. De gemeente betaalt de overige 8 uur.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Dan betaalt u over 8 uur een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van uw gezinsinkomen. De gemeente betaalt de overige 8 uur. Uw contactpersoon bij de kinderopvang kan u vertellen wat de kosten zijn.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon bij de kinderopvang. Deze kan u vertellen wat de veranderingen in uw situatie betekenen.