Resultaten onderzoek gevolgen coronacrisis Landerd

Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2020

De gemeente heeft in september onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners en ondernemers in Landerd. Het onderzoek werd namens de gemeente uitgevoerd door het PON.

175 inwoners en 92 ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld. Doel van het onderzoek was om een beeld op te halen bij inwoners en ondernemers hoe zij de coronacrisis ervaren. Daarnaast kijkt de gemeente naar verbeterpunten in de dienstverlening en ondersteuning in deze coronaperiode, op basis van de gegeven antwoorden en tips van respondenten. Intussen weten we dat we in de tweede coronagolf zitten, het aantal besmettingen toeneemt en de crisis nog niet voorbij is.

Informatievoorziening

De meerderheid van de deelnemers is tevreden over de informatie vanuit de gemeente. Inwoners en ondernemers geven aan dat er bij een volgende crisis opnieuw moet worden ingezet op heldere communicatie naar inwoners en ondernemers.

De informatie delen via verschillende kanalen, waaronder sociale media en Arena lokaal, ervaren veel mensen als zeer positief. Ondernemers vinden de korte lijntjes prettig en waarderen de informatievoorziening en de snelheid waarmee deze op gang kwam. Een aantal ondernemers had graag gezien dat ze actiever benaderd waren door gemeente of advies kregen over wat wel en niet mag in specifieke gevallen.

Tips aan de gemeente zijn onder andere een digitaal vragenuurtje, een brief huis-aan-huis en een campagne specifiek gericht op jongeren.

Verbeterpunten en ideeën

Op de vraag wat de gemeente anders zou kunnen doen komt vaak terug dat de gemeente strenger zou moeten optreden. Mensen vragen om meer handhaving op de regels bij winkels en in de horeca. Voorbeelden zijn de kermis en gebrek aan afstand op terrassen.

Er wordt nu strenger handhavend opgetreden. Na een waarschuwing is er bij een nieuwe overtreding een boete opgelegd aan een horeca ondernemer. Met de huidige noodverordening is de horeca op dit moment gesloten, alleen afhalen mag. Ook evenementen zijn niet toegestaan. Er worden meer BOA’s ingezet om toe te zien op het naleven van de maatregelen.

Verder geven enkele inwoners een aantal specifieke tips aan de gemeente mee, zoals  extra aandacht besteden aan verzorgingshuizen, extra mogelijkheden bieden om groenafval aan te bieden (omdat mensen meer in de tuin werken) en actief ouderen benaderen samen met welzijnsorganisaties.

Indien mogelijk pakken wij deze tips op.

Vervolg

We zitten nog midden in de coronacrisis en de gemeente wil ook de komende tijd goed in contact blijven met inwoners en ondernemers om te weten waar behoefte aan is. Samen proberen we zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen.

Onderzoeksrapport inkijken

Bekijk het volledige onderzoeksrapport (PDF, 520.0 kB)

Veel dank aan de mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan!