Stichting Oosterpoort op zoek naar pleeggezinnen

Geplaatst op maandag 26 oktober 2020

Momenteel wachten ruim 30 kinderen in onze regio op een passend pleeggezin. Er is in de regio noordoost Brabant nog altijd een tekort aan pleeggezinnen, dus is Stichting Oosterpoort hard op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Een tekort betekent dat het vinden van een ideale match voor kinderen steeds minder goed lukt, dat broertjes en zusjes niet samen terecht kunnen, maar ook dat een kind onnodig lang moet wachten op een thuis bij een ander.

Daarom vragen wij ook dit jaar extra aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders in de landelijke Week van de Pleegzorg van 28 oktober tot en met 4 november. Omdat dit jaar in veel opzichten anders is dan anders, besloten ook wij om de Week van de Pleegzorg anders in te richten. Tijdens deze week zetten wij samen met onze pleegouderraad onze huidige pleegouders extra in het zonnetje. Omdat wij ook in dit bijzondere jaar extra konden rekenen op hun begrip en geduld. Ze zijn en blijven onmisbaar. Vandaag, morgen en overmorgen. Wat pleegouders doen is hun eigen ogen misschien niet zo bijzonder. Maar wij vinden het heldhaftig. Misschien heb jij ook wel verborgen krachten. Ontdek ze in de Week van de Pleegzorg.

Je staat er niet alleen voor

We willen kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen, zo thuis mogelijk laten opgroeien. Pleegzorg doe je dan ook samen. Samen met ouders, kinderen en pleegouders. Om kinderen duurzaam in een gezin te plaatsen, is een zorgvuldige match tussen kind en pleegouders cruciaal. Deze match is soms alleen niet mogelijk, vanwege het tekort aan pleegouders.
Ook dit jaar vragen we aan de hand van de landelijke campagne ‘Open je wereld’ aandacht voor pleegzorg. Met deze week willen we laten zien hoe het helpen van kinderen het leven van kinderen en zowel pleegouders verrijkt. Neem eens een kijkje op www.oosterpoort.org/pleegzorg.

De teller moet naar nul

Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om zo thuis mogelijk op te groeien. Help jij mee ervoor te zorgen dat niet 30 kinderen wachten op een warm en liefdevol thuis bij een ander, maar nul? Verdiep je dan eens in het pleegouderschap. 

Over pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een kind (0-21 jaar, met eventuele uitloop naar 23 jaar) tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Dit kan bij bekenden zijn (netwerkpleegzorg) of bij, voor het kind, een onbekend pleeggezin uit het bestand van Oosterpoort (bestandspleegzorg). Pleegzorg is er in vele vormen en maten. Voor korte of langere tijd, crisis, zeven dagen per week, soms een weekend of in de vakantie. Welke vorm van pleegzorg wordt gekozen hangt af van de behoefte van het kind en diens ouders.

Over Stichting Oosterpoort

Stichting Oosterpoort is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben. Daarmee brengen we dichtbij wat zo belangrijk is: een veilige, kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Wij gaan uit van de kracht van de mensen met wie we werken: jongeren en ouders zelf, hun omgeving, onze eigen professionals en onze samenwerkingspartners. Met ruim 200 professionals en 400 pleeggezinnen bieden wij specialistische jeugd- en opvoedhulp aan zo’n 2000 jongeren en hun gezinnen. Van noordoost Noord-Brabant en Rivierenland tot midden en zuidoost Noord- Brabant, maar ook in Rijk van Nijmegen en Noord-Limburg zijn wij actief. Dit doen we niet alleen; hiervoor werken we nauw samen met andere organisaties in de regio.