Aanmelden voor pachtgronden

Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020

Bent u agrarisch ondernemer en heeft u interesse in het pachten van landbouwgronden van de gemeente Landerd voor het komende pachtseizoen?

Tot en met 2 november 2020 kunt u zich hiervoor schriftelijk (Gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland) of per e-mail (corinne.rijkers@landerd.nl) aanmelden. Indien er meerdere geïnteresseerden zijn zal de toewijzing door loting plaatsvinden.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande of heeft u interesse in pachtgrond, dan kunt u contact opnemen met de mevrouw Corinne Rijkers, afdeling Ruimte 0486-458111, e-mail: corinne.rijkers@landerd.nl