Uit de raad...

Geplaatst op woensdag 16 september 2020

Raadsvergadering 24 september

Op donderdag 24 september  is de volgende raadsvergadering. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is deze vergadering digitaal.

De raad neemt dan besluiten over de volgende raadsvoorstellen:

• Bestemmingsplan Repellaan ongenummerd in Schaijk
• Beslissing op bezwaarschrift actiegroep “Schaijk hoort bij Oss”
• Beleid huisvesting van arbeidsmigranten 2020
• Beheerbeleidsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2029
• Bomenverordening 2020 en Bebouwde kom Wet Natuurbescherming
• Aanwijzing LOS als lokale publieke media instelling
• Verlenging toeristisch-recreatief beleid
• Ontslag voorzitter rekenkamercommissie

Van de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt.  De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar en wordt daarom ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, YouTube en via de Facebook pagina van de gemeente Landerd. Meer informatie hierover vindt u op www.landerd.nl.

Vanwege de corona-maatregelen is de publieke tribune gesloten. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht vragen wij u dit uiterlijk dinsdag 22 september te melden bij de griffie: tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl.