Onderhoudswerkzaamheden aan Langenboomseweg in Zeeland

Geplaatst op woensdag 9 september 2020

Vanaf maandag 14 september a.s. wordt er door Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. uit Uden onderhoud aan een deel van de Langenboomseweg uitgevoerd. Het gaat om het gedeelte vanaf de rotonde Vensteeg tot aan de kruising met de Kleine Graspeel en Graspeel. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 16 september 2020.

Wat gaan we doen en wanneer?

• Maandag 14 september
Van de gehele rijbaan wordt de bestaande asfaltdeklaag eraf gefreesd. Daarmee verdwijnt ook de aanwezige wegmarkering.
• Dinsdag 15 september
Resterend freeswerk en daar waar nodig worden er in de asfalttussenlaag reparatievakken aangebracht.
• Woensdag 16 september
Op de gehele rijbaan wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht.
• Op een later tijdstip zal de belijning en markering worden aangebracht.

Bereikbaarheid en planning

Het doorgaande verkeer op de Langenboomseweg wordt gestremd, maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar. We kunnen de bereikbaarheid met een voertuig helaas niet altijd waarborgen.

De wegaansluitingen Veldzuring, Pinksterbloem, Kleine Graspeel en Hooge Raam zijn gedurende deze periode afgesloten.
De huidige werkzaamheden van de Gasunie worden vrijdag 11 september afgerond. Direct aansluitend vindt vanaf maandag 14 september het onderhoud aan de rijbaan plaats.

Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Wegomleidingen
Tijdens de werkzaamheden op dit deel van de Langenboomseweg wordt er een omleidingsroute aangegeven.

Heeft u vragen over de uitvoering?

Indien u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u tijdens werktijden contact opnemen met uitvoerder, de heer Andy Schuurman op telefoonnummer 0413-255850 of bij de toezichthouder de heer Paul Hasenbalg op telefoonnummer 06-81412166.

Indien u  meer wilt weten over de werkzaamheden aan de bovenstaande wegen dan kunt u altijd contact opnemen met de heer Henk van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd op telefoonnummer: 0486 – 458171.