De raad..

Geplaatst op maandag 7 september 2020

Op woensdag 9 september en donderdag 10 september houdt de gemeenteraad voorbereidende vergaderingen. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

Op woensdag 9 september  staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Bestemmingsplan Repellaan ongenummerd in Schaijk
• Programmabegroting 2021
• Werkplan visiegroep Wonen
• Werkplan visiegroep Economie
• Werkplan visiegroep Buitengebied

Op donderdag 10 september staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Beleid huisvesting arbeidsmigranten
• Verlenging toeristisch-recreatief beleid
• Beslissing op bezwaarschrift actiegroep “Schaijk hoort bij Oss”
• Werkplan visiegroep Zorg
• Werkplan visiegroep Participatie
• Ontgrondingsvergunning noordzijde Maashorstplassen
• Sanering perceel Pastoor van Winkelstraat 65

De volgende raadsvergadering is op donderdag 24 september.

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie of via de gratis app.

De voorbereidende vergaderingen beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. Vanwege de corona-maatregelen is de publieke tribune gesloten. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht vragen wij u  vooraf contact op te nemen met de griffie: tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl

Van de voorbereidende- en raadsvergaderingen worden audio-opnames gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de website van de gemeente Landerd.