Samenwerking met mantelzorgmakelaar

Geplaatst op woensdag 2 september 2020

De gemeente Landerd vindt mantelzorgers erg belangrijk  in onze samenleving. Zeker in deze onzekere tijden. Daarom wil de gemeente hen  zoveel mogelijk ondersteunen bij het houden van balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf.  Dit doet de gemeente door te kiezen voor het  vergoeden van de inzet voor een mantelzorgmakelaar voor mensen die hiervoor niet verzekerd zijn. Hiervoor start de gemeente een samenwerking met mantelzorgmakelaar Ria de Vent.

Voor wie is de mantelzorgmakelaar?

Bent u mantelzorger en zorgt u voor een naaste? Heeft u meerdere vragen over regelgeving en het goed regelen van zorg voor uw naaste? Heeft u moeite om het gesprek met uw werkgever aan te gaan over het combineren van mantelzorgtaken en  werk? Wilt u praten over de mogelijkheden van ondersteuning die er zijn, zonder de grip op uw situatie kwijt te raken? Dan is de onafhankelijk mantelzorgmakelaar iets voor u.

Wat doet de mantelzorgmakelaar voor u?

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. Daarnaast biedt de mantelzorgmakelaar inzicht en  informatie over regelingen  en financiën rondom zorg. De mantelzorgmakelaar informeert en biedt keuzes, zodat u weloverwogen kunt bepalen wat in uw situatie het beste is.

Kosten worden vergoed
De kosten voor de mantelzorgmakelaar worden meestal vergoed via uw ziektekostenverzekering. Ook uw werkgever wil deze kosten vaak vergoeden wanneer u hiervoor niet aanvullend verzekerd bent. En anders vergoedt de gemeente Landerd deze kosten. Daarvoor hoeft u niets te doen, dat regelt de gemeente Landerd met de mantelzorgmakelaar.

Contactgegevens
U kunt contact opnemen met de mantelzorgmakelaar via:
- info@mantelzorgmakelaarriadevent.nl
- www.mantelzorgmakelaarriadevent.nl    
- 06-24912295 of 0486-463325

Verdere informatie

Er is voor vragen rondom (mantel)zorg onlangs een kennisloket geopend. Dat loket beantwoordt uw vragen over de Wmo, de Wlz en de zorgverzekeringswet. Het geeft duidelijkheid over regelgeving en adviseert over te nemen stappen. Zo weet u waar u terecht kunt. U krijgt persoonlijk advies, afgestemd op uw situatie.  Zo kunt u zelf kiezen wat op basis van de mogelijkheden het beste is voor u. Het kennisloket is een initiatief van het zorgkantoor VGZ.

De adviseurs van het kennisloket zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-131 1657. Zie tevens de website https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/contact/expertisecentrum-blijvende-zorg