Eerste bijeenkomst Lokaal Sportakkoord

Geplaatst op woensdag 2 september 2020

Afgelopen woensdag 26 augustus is de startbijeenkomst van het lokale sportakkoord geweest.
In een lokaal sportakkoord maken we afspraken over hoe we ambities voor sport en bewegen binnen Landerd kunnen realiseren.

Op een druk bezochte avond (corona proof!) bij DAW Schaijk hebben partijen vanuit sport, onderwijs, welzijn en zorg met elkaar de kansen en mogelijkheden besproken van een lokaal sportakkoord in de gemeente Landerd.

Burgemeester Bakermans opende de avond en sportformateur Edwin Kleiboer leidde het programma.
Belangrijke punten die de partijen terug willen zien in het akkoord zijn: kennisdeling, samenwerking, verbinding en bovenal sport en bewegen moet voor alle inwoners van Landerd mogelijk zijn.

Eind oktober moet het Landerdse sportakkoord klaar zijn, zodat daarna gestart kan worden met enkele mooie acties uit het akkoord.