Onderhoudswerkzaamheden Langenboomseweg

Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020

Vanaf maandag 31 augustus a.s. wordt er door Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. uit Uden onderhoud uitgevoerd aan een deel van de Langenboomseweg. Het gaat om het gedeelte vanaf de Kerkstraat tot aan de rotonde Vensteeg. 
De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 3 september 2020.

Bekijk de situatietekening

Wat gaan we doen en wanneer?

Maandag 31 augustus:
Van de gehele rijbaan wordt de bestaande asfaltdeklaag eraf gefreesd. Daarmee verdwijnt ook de aanwezige wegmarkering.

Dinsdag 1 september:
Resterend freeswerk en daar waar nodig worden in de asfalt-tussenlaag reparatievakken aangebracht.

Woensdag 2 september:
Op diverse locaties worden goottegels herstraat en trottoirbanden hersteld.

Donderdag 3 september:
Op de gehele rijbaan wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht.

Bereikbaarheid en planning

Het doorgaande verkeer op de Langenboomseweg wordt gestremd, maar de aanliggende woningen blijven bereikbaar. We kunnen de bereikbaarheid met een voertuig helaas niet altijd waarborgen.
De verhoogde kruising tussen Vederdistel en Vezelstraat blijft zoveel als mogelijk beschikbaar voor verkeersuitwisseling voor het plaatselijk verkeer.
Voor alle werkzaamheden geldt, dat weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Wegomleidingen

Gedurende de werkzaamheden op dit deel van de Langenboomseweg wordt er een omleidingsroute aangegeven.

In dezelfde periode vinden er op het deel Langenboomseweg, vanaf de aansluiting Veldzuring tot aan de Kleine Graspeel, werkzaamheden plaats in opdracht van Gasunie. Hiervoor is het doorgaand verkeer op dit weggedeelte al een aantal weken gestremd. De omleidingsroute voor het doorgaand verkeer loopt daarom via Puttelaar, Kerkstraat en Kleine Graspeel.

Heeft u vragen over de uitvoering?

Indien u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u tijdens werktijden contact opnemen met de uitvoerder, de heer Andy Schuurman, 0413-55850, of de toezichthouder de heer Paul Hasenbalg, 06-81412166.

Als u  meer wilt weten over de werkzaamheden aan bovenstaande wegen, dan kunt u contact opnemen met de heer Henk van Herpen, afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Landerd, tel. 0486 458171.