Vertrokken naar onbekende bestemming (week 34)

Geplaatst op donderdag 20 augustus 2020

De perso(o)n(en) in onderstaande tabel woont niet meer op het adres waar hij/zij als ingezetenen in de basisregistratie personen (BRP)  is opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken.

Het college van B en W heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze personen op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Uitgeschreven personen
Achternaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum besluit Uitgeschreven wegens vertrek naar
Terburg MGF 19-05-1986 Molenaarstraat 108
5374 GX  SCHAIJK
10-07-2020 Onbekend

Een persoon kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

U moet een handtekening onder de brief zetten. Stuurt u de brief naar:

College van burgemeester en wethouders van Landerd
Postbus 35
5410 AA  Zeeland