Nieuwe borden bij entree begrazingsgebied

Geplaatst op woensdag 15 juli 2020

In de Maashorst wordt doorlopend gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid en het aantrekkelijk houden van het gebied voor bezoekers. Een belangrijk onderdeel daarvan is het informeren over een bezoek aan het begrazingsgebied. Er zijn nu ook welkomstborden bij de entrees geplaatst. Doel: prettig en veilig recreëren in het begrazingsgebied. De informatieborden zijn bij 19 (fiets)entrees geplaatst en bij 2 omheinde rustplekken in het begrazingsgebied.

Op de borden staan de gedragsregels vermeld die gelden in het natuurgebied. De bezoeker wordt na het passeren van het wildrooster nog eens extra geattendeerd op het binnengaan van het begrazingsgebied en welke regels er gelden ten opzichte van de grote grazers die leven in dit gebied.

Een afstand houden van minimaal 50 meter en de hond aan de lijn zijn het allerbelangrijkste. Deze regels ziet de bezoeker in het voorbij gaan wanneer hij via het fietspad het begrazingsgebied binnengaat. Op de borden in de omheinde picknickplekken staat meer informatie over de grazers: alle gedragsregels en een toelichting waarom deze regels belangrijk zijn.

Samen zorgen voor veilig recreëren

Zorgen dat we veilig kunnen recreëren is iets dat we samen voor elkaar kunnen krijgen. De beheerder van het gebied heeft de taak om grazers en publiek goed samen te laten gaan waar duidelijke voorlichting een belangrijk onderdeel van vormt. En de bezoeker dient zich aan bepaalde regels te houden en zich daar naar te gedragen. Voor de eigen veiligheid en die van de grote grazers.