Raad bespreekt Kaderbrief 2021

Geplaatst op donderdag 25 juni 2020

Landerd gaat met een positief saldo de herindeling in

De gemeente Landerd heeft komend jaar een positief structureel saldo. Dit blijkt uit de kaderbrief 2021 die het college van Landerd heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Deze kaderbrief vormt de basis voor de begroting 2021 die in het najaar wordt vastgesteld. De gemeenteraad behandelt deze laatste kaderbrief voor Landerd in de raadsvergadering van donderdag 2 juli.

In de vorige twee begrotingen heeft de gemeente nog fors moeten ombuigen. De kaderbrief laat zien dat Landerd voor het komende jaar weer een positieve uitkomst heeft. De meeste grote investeringen zijn in de vorige jaren gedaan. Op dit moment is natuurlijk nog onvoldoende in te schatten of de gevolgen van Corona de komende jaren doorwerken en hoe substantieel dat is.

Het jaar 2021 wordt dan een jaar van oogsten voor de gemeente Landerd. De laatste twee grote investeringen worden gedaan: Dorpshuis Zeeland en Sport en Spel Reek.

(tekst gaat verder onder foto)

College Landerd

Investeringen uit de Kaderbrief

In de Kaderbrief staan diverse voorstellen voor (nieuwe) investeringen. Nieuwe uitgaven vanaf 2021 zijn onder andere:

Behandeling in de gemeenteraad

Gemeenteraad Landerd

De gemeenteraad behandelt de Kaderbrief op donderdag 2 juli. Aansluitend aan het gemeentenieuws van deze week geven de politieke partijen hun beschouwingen op de Kaderbrief. De raad vergadert 2 juli digitaal. De vergadering start om 19.30 uur en is via livestream te volgen op Landerd-TV, YouTube en Facebook.
De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt.

Inspreken kan nog steeds

In Landerd is het mogelijk om bij een raadsvergadering in te spreken. Dat kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 30 juni aan te melden bij de griffie via tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl

Gemeenteraad behandelt kaderbrief

Gemeenteraad Landerd tijdens behandeling Kaderbrief in juli 2019