Extra ophaaldagen plastic PMD in de zomer

Geplaatst op dinsdag 23 juni 2020

In de zomermaanden juli tot en met september wordt het PMD 1 x per 2 weken aan huis opgehaald. Kijk voor de inzameldagen op de Afvalkalender.

Wat hoort bij PMD?

Bekijk alle afvalproducten die bij PMD horen. PMD-afval met andere spullen of soorten afval kunnen we niet recyclen en worden dan ook niet meegenomen. De inzameldienst controleert hierop streng.

Tijdstip en plaats aanbieden plastic zakken

Plaats de zakken vóór 07.00 uur aan de weg op de plaats waar ook de afvalcontainers moeten worden aangeboden. Zakken die te laat en/of niet op de juiste plaats zijn aangeboden, worden niet meegenomen.

PMD aanbieden in de gratis doorzichtige PMD-zakken

Het PMD moet worden aangeboden in de daarvoor speciaal beschikbare doorzichtige PMD-zakken. De zakken zijn doorzichtig om te controleren of het juiste afval wordt aangeboden. PMD wat niet is aangeboden in deze speciale zakken wordt niet meegenomen.

De doorzichtige PMD zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeentewerf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. 

De voordelen van het inzamelen van PMD

Door het op juiste wijze scheiden en aanbieden van afval, kunnen meer afvalstoffen hergebruikt worden en hoeven we minder (rest-)afval te verbranden. Dit is duurzamer, beter voor het milieu en scheelt in de kosten.

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide informatie over (de inzameling van) afval en de afvalwijzer