Voorontwerp bestemmingsplan Kerkstraat-Oost Zeeland

Geplaatst op donderdag 11 juni 2020

Tijdens de informatieavond van 6 mei 2019 heeft bureau Verkuijlen namens de gemeente een concept stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Vervolgens is deze in de vorm van een gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2019.

De ingekomen reacties zijn mede input geweest voor het verder uitgewerkte stedenbouwkundig plan (PDF, 5.0 MB) dat nu ter inzage ligt. Het plan is samen met het voorontwerp bestemmingsplan en verbeelding (PDF, 310.4 kB) te bekijken. Beide plannen zijn nog in ontwikkeling en worden in de volgende planfase nog verder aangescherpt. Ook zal het beeldkwaliteitsplan in de volgende planfase worden afgerond en ter visie worden gelegd.