Stap dichter bij gezamenlijke sportaccommodatie Reek

Geplaatst op donderdag 11 juni 2020

Voor de toekomstige gezamenlijke Sport- en Spelaccommodatie in Reek is een beheerstichting opgericht. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de realisatie en exploitatie van een gezamenlijke sportaccommodatie in Reek. De stichting werkt samen met de gemeente verder aan de nieuwe sportaccommodatie. Ook krijgt de stichting straks de verantwoordelijkheid over het toekomstige dagelijkse beheer en de exploitatie van de accommodatie.

Het toekomstige Sport en Spel Reek is een multifunctionele sportaccommodatie waar in ieder geval de verenigingen VV Achilles Reek, Tennisvereniging Reek en Jong Nederland gebruik van gaan maken. Deze verenigingen namen ook het initiatief tot het plan voor deze gezamenlijke accommodatie. Met deze gezamenlijke sportaccommodatie wordt de leefbaarheid van Reek en haar sportverenigingen in de toekomst voortgezet. Bij de ontwikkeling van het plan werkten de Reekse verenigingen en de gemeente Landerd nauw samen

Nieuwe fase

Met de oprichting van de beheerstichting ging het plan een nieuwe fase in. De eerstvolgende mijlpaal wordt het definitieve ontwerp van de gehele sportaccommodatie en vervolgens de start van de bouw.

Dominicus van Schaick is voorzitter van de beheerstichting. Hij is ondernemer en altijd nauw betrokken geweest bij de sportverenigingen in Reek: "Een groot dankwoord moet gegeven worden aan de vrijwilligers in de werkgroepen die enorm veel werk verzet hebben dit mooie initiatief samen met de gemeente op te zetten. Wij kijken er naar uit om op de gelegde basis te starten met de bouw en realisatie van deze sportieve visie."

Sander van den Elzen en Dirk van de Kerkhof zijn aangesteld als respectievelijk Penningmeester en Secretaris van de stichting. Het complete bestuur wordt verder aangevuld met de voorzitters van de lokale sportverenigingen en een zevende lid; Titus Engbers (Achilles Reek), Mark van Heck (T.V. Reek), Marijke van Druten - Berkmortel (Jong Nederland) en Jos de Haas. Ook is er een projectleider voor de bouw aangesteld.

Wethouder Böhmer: "Met de oprichting van de beheersstichting is een belangrijke stap gezet. Als gemeente hebben we in het bestuur een partner met veel deskundigheid. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking en snelle realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie."

Vervolgstappen

De procedures voor het bestemmingsplan en de bouw zijn in gang gezet. Tegelijkertijd worden de omwonenden betrokken en geïnformeerd hierover. Daarna komt er een definitief ontwerp voor de sportaccommodatie. Naar verwachting kan de nieuwbouw richting het einde van 2020 gestart worden.