Uit de raad... raadsvergadering op 28 mei

Geplaatst op woensdag 20 mei 2020

Raadsvergadering 28 mei

Op donderdag 28 mei is de volgende raadsvergadering. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is deze vergadering digitaal.
De raad neemt dan besluiten over de volgende raadsvoorstellen:

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt.
De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar en wordt daarom ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, YouTube en via de Facebookpagina van de gemeente Landerd. Meer informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.

Inspreken kan nog steeds

In Landerd is het mogelijk om bij een raadsvergadering in te spreken. Dat kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 26 mei aan te melden bij de griffie via tel. (0486) 458 211 of griffie@landerd.nl. Dan bespreken we samen wat de beste oplossing is.