Gemeente Landerd als ‘goede buur’ de toekomst in!

Geplaatst op woensdag 20 mei 2020

De gemeente Landerd heeft begin dit jaar beleid voor inwonersparticipatie opgesteld. We willen voor bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners een goede buur zijn. Sterker nog: we gaan zorgen dat we de rode loper voor deze initiatieven uitleggen! Óók na de herindeling.

Maar wat betekent dat eigenlijk, een goede buur zijn? Hoe houden we de vele inwoners die al betrokken zijn in beweging? En hoe krijgen de dorpen de plek in de nieuwe gemeente Maashorst, die dat verdienen? Dat leggen we hieronder graag uit.

Gemeente als goede buur

We willen als gemeente een goede buur zijn voor  bestaande en nieuwe maatschappelijke initiatieven. We willen weten wat er speelt. En we willen helpen als dat nodig is. De gemeente legt de rode loper uit voor initiatieven. Dit wil zeggen:

We zijn gelukkig met de initiatieven en activiteiten die onze inwoners al zijn gestart. Het is belangrijk dat we duidelijk zijn over wat wel en niet kan. Ons uitgangspunt is : ‘Ja, mits’.

Toekomstbeeld: krachtige kernen na de herindeling

Als we kijken naar 2025 zien we  krachtige dorpen met tevreden inwoners die er graag wonen en “hun steentje” bijdragen. De initiatieven die we nu kennen zijn voor een groot deel uitgevoerd en er ontstaan weer nieuwe initiatieven.

We gaan met inwoners en initiatiefgroepen al ruim vóór 2022 aan de slag met een agenda met gezamenlijke ambities, opdrachten, en prioriteiten. Dit voor  elk dorp én voor heel Landerd. De gemeente helpt hierbij met bijvoorbeeld kennis, ons eigen netwerk en geld.

Participatie en herindeling 

We zijn nu al in gesprek met de dorpsinitiatiefgroepen en inwoners uit alle dorpen om zo invulling te gaan geven aan participatie in de nieuwe gemeente.

Oproep 

Wilt u iets betekenen voor uw straat, wijk of dorp? Kom in actie! We roepen u op om met nieuwe initiatieven te komen of bestaande initiatieven te ondersteunen. Neem contact op met de initiatiefgroepen in uw dorpen.

Dat zijn:

Of vraag het ons!

Strategisch adviseur burgerparticipatie: Chris Remmen
Gemeente Landerd
(0486) 458 111
info@landerd.nl