Landerd met positief saldo herindeling in

Geplaatst op dinsdag 12 mei 2020

De gemeente Landerd heeft komend jaar een positief structureel saldo. Dit blijkt uit de kaderbrief 2021 die het college van Landerd heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Deze kaderbrief vormt de basis voor de begroting 2021 die in het najaar wordt vastgesteld.

In de vorige twee begrotingen heeft de gemeente nog fors moeten ombuigen. De kaderbrief laat zien dat Landerd voor het komende jaar weer een positieve uitkomst heeft. De meeste grote investeringen zijn in de vorige jaren gedaan. Op dit moment is natuurlijk nog onvoldoende in te schatten of de gevolgen van Corona de komende jaren doorwerken en hoe substantieel dat is. Verder is de verwachting is dat er geen extra lastenverhoging voor de OZB komt.

Het jaar 2021 wordt dan een jaar van oogsten voor de gemeente Landerd. De laatste twee grote investeringen worden gedaan: Dorpshuis Zeeland en Sport en Spel Reek.

Wethouder Vereijken is tevreden over de kaderbrief

‘Ik ben blij met deze positieve uitkomst. Het voldoet ook aan ons streven om met een voor alle jaren structureel sluitende begroting, de laatste van Landerd, de herindeling in te gaan. Daarmee kunnen we financieel gezien met een goed gevoel de herindeling met Uden in.’

Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad behandeld de kaderbrief en de conceptbegroting 2021 in een extra opiniërende vergadering. Er vinden dan twee momenten plaats waarop de raad standpunten en wensen kan inbrengen. Dat is bij de behandeling van de kaderbrief op 2 juli en het extra moment op 9 september wanneer de voorlopige uitkomst van de begroting 2021 bekend is en besproken wordt.