Jaarrekening 2019: Gemeente investeerde opnieuw in dorpen

Geplaatst op dinsdag 12 mei 2020

De gemeente Landerd sluit haar programmarekening af met een positief saldo van € 478.278,-. Dit blijkt uit de jaarrekening 2019 die de gemeente vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Landerd investeert flink in haar dorpen. Niet alle projecten zijn in 2019 afgerond. Deze lopen in de volgende jaren door, en de bijbehorende budgetten worden daarom ook doorgeschoven. Hierdoor sluit de gemeente de jaarrekening 2019 uiteindelijk af met een tekort van € 2.116.982,-. Landerd vangt dit tekort op door gebruik te maken van de aanwezige reserves.

Geplande projecten naar 2020

In 2019 heeft de gemeente Landerd opnieuw flink geïnvesteerd in de dorpen. De gemeente heeft niet alle plannen al uit kunnen voeren. De budgetten die hierbij horen worden doorgeschoven naar 2020. Dat verklaart vooral het uiteindelijke negatieve resultaat op de jaarrekening. Ook zit het verschil in de stortingen naar, en onttrekkingen aan de reserves. Het negatieve saldo op de jaarrekening had Landerd al verwacht.

Vol vertrouwen

Wethouder Vereijken is positief over de financiën van zijn gemeente.

“Het is ondanks een negatief saldo een positieve jaarrekening. We wisten dat we de reserves aan moesten gaan spreken, omdat we de ambitie hebben onze dorpen écht te versterken. Ik zie ook de financiële toekomst voor onze gemeente dan ook vol vertrouwen tegemoet.”

Projecten

In 2019 stonden veel projecten gepland. Hiervan heeft Landerd bij een aantal flinke stappen genomen. Sport en Spel Reek staat op de rit. De Woonvisie is vastgesteld, de Zorgvisie is afgerond en het herindelingsontwerp is in 2019 ook vastgesteld. Een ander groot project van vorig jaar is ‘Landschap van allure’. Vereijken: ‘We willen Landerd klaarmaken voor de toekomst. In onze dorpen moet het goed wonen, werken, sporten en ontspannen is.”

Raadsbehandeling, inzien en downloaden begroting

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening in de vergadering van donderdag 25 juni a.s., aanvang 19.30 uur.

Bekijk de jaarrekening, de programmabegroting en het jaarverslag van 2019