College positief over woningbouwplannen ‘t Oventje

Geplaatst op vrijdag 8 mei 2020

Het college van B&W heeft 6 mei besloten dat zij positief staan tegenover de plannen van Van Gestel advies BV om woningbouw te realiseren in ’t Oventje Zeeland. Het gaat om 10 woningen voor starters en/of senioren. Voor dit project moet nu een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Meer divers woningaanbod goed voor leefbaarheid

Op dit moment staan er in ’t Oventje vooral grotere vrijstaande of twee-onder-eenkapwoningen in de hogere prijsklassen.
Wethouder Vereijken: ”Samen met een vergrijzende bevolking en de huidige huizenprijzen zien we dat jonge mensen wegtrekken uit ‘t Oventje. Dit is onder andere zichtbaar bij de basisschool waar steeds minder kinderen ingeschreven worden. Wanneer starters meer mogelijkheden krijgen in ’t Oventje en er ruimte is om comfortabel oud te worden ontstaan er meer mogelijkheden om er te blijven wonen of terug te keren. Dit komt de leefbaarheid ten goede. En dat is wat we willen bereiken met de woonvisie die de gemeenteraad in 2019 heeft vastgesteld."

Dialoog met de omgeving

Het is noodzakelijk dat deze ontwikkeling in goede samenspraak met de omgeving wordt uitgewerkt en dat de ontwikkelaar deze omgevingsdialoog snel opstart. Omwonenden worden geïnformeerd en met hen wordt gekeken naar een planoptimalisatie. Overlast voor omwonenden moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Afsluiting onverharde deel Voor-Oventje

Wethouder Vereijken: “Al enige jaren zijn wij als gemeente in overleg met de aanwonenden van het onverharde gedeelte van het Voor-Oventje. Deze mensen ervaren veel stofoverlast van dit gedeelte van de weg. Het college wil daarom deze ontwikkeling aangrijpen om het onverharde gedeelte af te sluiten voor doorgaand verkeer met uitzondering van langzaam en landbouwverkeer. Het landbouwverkeer willen we door deze straat laten rijden omdat zij dan het centrum van ’t Oventje niet belasten. De noodzakelijke verkeersbesluiten willen we gelijk laten lopen met het nieuwe bestemmingsplan en ook meenemen in de dialoog met de omgeving.”