Aanwijzing verboden gebied noodverordening Covid-19

Geplaatst op donderdag 7 mei 2020

Naar aanleiding van meerdere meldingen afgelopen zondag hebben de boa’s ongeveer 40 motorcrossers aangetroffen bij de zandwinplas van Hofmans in Schaijk. Het bleek dat er in een besloten Facebookgroep was opgeroepen naar deze locatie te komen om te crossen.
De toezichthouders hebben in samenwerking met de politie een aantal crossers kunnen beboeten voor feiten als betreden van verboden terrein, veroorzaken van geluidsoverlast en frequente samenscholingen van groepen jongeren, recreanten en motorcrossers.

Deze constatering en omdat al vaker overtredingen van de noodverordening op deze plek zijn geconstateerd, is in overleg met de eigenaar van het gebied besloten de zandwinplas van Hofmans en de directe omgeving daarvan aan te wijzen als verboden gebied in het kader van de noodverordening Covid-19. Het gebied moet afgesloten worden omdat alleen op deze wijze herhaling van de overtredingen kan worden voorkomen. De werkzaamheden voor zandwinning kunnen tijdens het gebiedsverbod gewoon plaatsvinden.

De aanwijzing gaat op voordracht van de burgemeester van Landerd. Burgemeester Bakermans: ’In deze tijd is het onaanvaardbaar dat teveel mensen verblijven in hetzelfde gebied. Het is er te druk, daarom sluiten we het gebied af. Ik doe met klem een beroep op het gezonde verstand van mensen en om de richtlijnen te blijven naleven. Dat is echt nog steeds nodig’. Het besluit om het gebied aan te wijzen is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord.