Vertrokken naar onbekende bestemming

Geplaatst op woensdag 6 mei 2020

Onderstaande persoon woont niet meer op het adres waar hij/zij als ingezetene in de basisregistratie personen (BRP) is opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college van B en W heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze persoon op te nemen ‘vertrek uit Nederland’.

Daardoor staan zij  officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Achternaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum besluit Uitschrijving wegens vertrek naar
D Ognyanov 01-06-1973 Graspeel 15, 5411 LB ZEELAND 31-03-2020 onbekend

MAF van den Berg-Baeten
31-03-1960 Graspeel 15, 5411 LB ZEELAND 12-03-2020 onbekend
JTJT van den Berg 18-06-1959 Graspeel 15, 5411 LB ZEELAND 12-03-2020 onbekend
NJC van den Berg  26-08-1988 Graspeel 15, 5411 LB ZEELAND 12-03-2020 onbekend


Een persoon kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U heeft zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

U moet een handtekening onder de brief zetten. Stuurt u de brief naar:

College van burgemeester en wethouders van Landerd
Postbus 35
5410 AA  Zeeland