Bestrijding eikenprocessierups

Geplaatst op vrijdag 24 april 2020

In de maanden mei, juni en juli kan op eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. Op plaatsen waar veel mensen verblijven (zoals langs doorgaande fietspaden), proberen we zo vroeg mogelijk de plaag op milieuvriendelijke wijze te bestrijden.

Bestrijding

Afgelopen jaar was er een duidelijke toename van de eikenprocessierups in heel Nederland waarneembaar. De gemeente verwacht dit jaar weer veel overlast. Daarom start in de komende weken de preventieve bestrijding. De bestrijding gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium om met name de processierupsen tegen te gaan en zo min mogelijk andere rupsensoorten te beschadigen. Daar waar beschermde vlinders voorkomen, wordt niet gespoten.

De medewerkers van Carrousel Groen maken nestkastjes voor koolmeesjes die de eikenprocessierupsen opeten

De medewerkers van Carrousel Groen maken nestkastjes voor koolmeesjes die de eikenprocessierupsen opeten.

De gemeente spuit langs wegen met doorgaande fietspaden en schoolroutes een biologisch bacteriepreparaat op de eikenbomen. Het middel is niet schadelijk voor mensen, alleen voor de rupsen. 

De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurgebieden. Ook op andere plaatsen worden eikenbomen niet bespoten. We hopen zo de natuurlijke vijand van de processierups tot ontwikkeling te laten komen en het ecologische evenwicht niet teveel te verstoren.

Waar

De eikenbomen langs fietspaden in de volgende straten worden komende weken bespoten:

Schaijk Munpad, Schansweg, Hoogheistraat, Gagelstraat, Lage Baan, Hegveld, Zeelandsedreef,  Duifhuisstraat, Middelstraat, Herpensepad, Rietbroekstraat
Reek Heijtmorgen, Helstraat
Zeeland Schaijkseweg, Weversweg, Langenboomseweg, Brand, Boekelsedijk, Verbindingsweg, Heihorst, Reekseweg, Bergmaas

Melden

Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen in de openbare ruimte en gaan later in het jaar ook rupsen wegzuigen op plaatsen waar de haarden ondanks de preventieve aanpak overlast geven. Wij stellen uw hulp en melding hierbij op prijs. U kunt dit doorgeven via de gemeentelijke website ‘iets melden’ of per telefoon.

Overlast op uw terrein?

Geven processierupsen overlast op uw terrein, dan kunnen wij u de adresgegevens doorgeven van de aannemer die in opdracht van de gemeente de rupsen wegzuigt of verwijdert. Dat is niet gratis.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de buitendienst van de gemeente, via telefoonnummer (0486) 458 102. Voor meer informatie over de processierupsen en gezondheidsklachten kunt u informatie vinden op de site ‘www.rupsen.info’ van de GGD en  ‘www.vlinderstichting.nl’.