Ondernemerswoningen op Reek-Zuid

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020

Ontwikkelaar Kolat Wonen heeft een verzoek ingediend om 25 ondernemerswoningen en 4 ‘reguliere’ woningen te ontwikkelen op Reek-Zuid. De plannen zijn besproken met de Stichting Dorpontwikkeling en Ondernemend Reek. Het college van B&W heeft besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de plannen.

De beoogde doelgroep heeft een grote maatschappelijk betekenis voor Reek

De beoogde doelgroep bestaat met name uit startende ondernemers. Dit zijn vaak jonge mensen met kinderen die volop meedoen in de maatschappij. Kinderen gaan in Reek naar school en worden net als hun ouders lid van verschillende verenigingen. Ondernemers zijn veelal ambitieus en willen vaak ook in hun eigen woonplaats van betekenis zijn bij verenigingen. Deze groep kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de leefbaarheid in Reek.

Wethouder Vereijken: “De verwachting is dat deze ontwikkeling bijdraagt aan een gezonde samenstelling van de bevolking van Reek. Bovendien is dit een mooie aanzet voor verdere ontwikkeling op Reek-Zuid.”.

Geen concurrentie met woningbouw op achterlaatlocatie Sport en Spel Reek

De Stichting Dorpsontwikkeling Reek en Ondernemend Reek hebben in hun gezamenlijke brief positief gereageerd op de plannen. Zij hebben wel aangegeven dat de plannen niet mogen concurreren met de geplande woningbouw op de achterlaatlocatie van Sport en Spel Reek. De verwachting is dat deze concurrentie zal meevallen. Het concept van Kolat Wonen richt zich met startende ‘thuis’ ondernemers immers op een andere doelgroep.

Planologische procedure

De ontwikkeling past niet rechtstreeks binnen de regels van het bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is een planologische procedure vereist. Het college heeft het voornemen  om één plan in procedure te brengen waarbij de plannen van Kolat Wonen én andere lopende initiatieven op Reek-Zuid. worden meegenomen.