Welke lokale omroep?

Geplaatst op donderdag 19 maart 2020

Momenteel is de Landerdse Omroep Stichting verantwoordelijk voor het publieke media-aanbod in de gemeente Landerd. De stichting heeft hiervoor een aanwijzing (of vergunning) gekregen voor een periode van vijf jaar. Begin november 2020 verloopt deze vergunning. Welke lokale omroep neemt deze taak op zich tot aan de herindeling?

Nieuwe aanwijzing

Per gemeente kan slechts één omroep de lokale publieke media-instelling zijn. De gemeente Landerd nodigt daarom geïnteresseerde partijen uit om vóór 7 mei 2020 een aanvraag voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Om te weten welke partijen belangstelling hebben, ontvangt het college van B&W van de gemeente Landerd hierover graag bericht.

De nieuwe vergunning gaat in op 7 november 2020 en is geldig tot aan de herindeling. Daarna kan de lokale omroep (die de aanwijzing heeft) opnieuw proberen een aanwijzing te krijgen voor de nieuw gevormde gemeente Maashorst.