Landerd in strijd met de eikenprocessierups

Geplaatst op donderdag 19 maart 2020

2019 was voor de eikenprocessierups een topjaar. Specialisten verwachten dat 2020 ook een goed jaar voor de rups zal zijn. Daarom gaat de gemeente zich ook dit jaar sterk inzetten om de overlast voor bewoners en bezoekers te beperken.

Koolmees natuurlijke vijand

Landerd probeert naast de jaarlijkse bestrijdingsmethoden ook de omgeving aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Carrousel Groen heeft voor de gemeente al 100 koolmezenkastjes gemaakt die verspreid in de gemeente opgehangen zijn.

Koolmezen eten de rupsen, daardoor is het goed om deze vogels in de buurt te hebben. De kastjes zijn niet langs de drukke wegen opgehangen, maar juist op groene plekken waar de vogeltjes meer beschutting hebben. Koolmezen houden graag hun nesten op plekken tussen het groen.

Ook voor bewoners die iets willen bijdragen aan de bestrijding is dit een goede tip; hang kastjes op in uw tuin. Aanwijzingen voor het juist ophangen van de kastjes zijn terug te vinden op de website van de vogelstichting.

Biodiversiteit

Biodiversiteit in beplanting en kruiden, zoals in de bermen helpt ook mee om natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen te trekken. Landerd voert al meer dan 20 jaar een extensief beheer uit op de bermen, waarbij zaden en insecten blijven liggen.

Ook het aantrekken van vleermuizen op bepaalde plekken wordt onderzocht. Vleermuizen jagen juist op de nachtvlindertjes in de volwassen fase van de eikenprocessierups. Tegen de voortplanting van de eikenprocessierups is het belangrijk om deze vlinders terug te dringen.

Biologisch bestrijdingsmiddel

Landerd zet jaarlijks in op preventieve bestrijding door middel van een biologisch middel dat op het juiste moment in de eiken wordt gespoten. Dit wordt niet bij alle eiken toegepast, want dit kan ook ten koste kan gaan van andere insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bos- en natuurgebieden en beschermde gebieden van beschermde vlinders worden sowieso niet behandeld.

De preventieve behandeling is niet een garantie dat de rups in dat jaar die boom overslaat. Daarom worden ook dit jaar de nesten weggezogen. Op deze manier worden naast de rupsen ook gelijk de vervelende haartjes weggezogen. Ook dit jaar kunnen inwoners  een melding doen via de gemeentelijke website, wanneer er nesten voor overlast zorgen. Hierbij krijgen nesten bijvoorbeeld dicht bij scholen prioriteit boven een weg in het buitengebied.

Landerd staat ook dit jaar klaar om de overlast van het diertje terug te dringen. Op den duur zal er een natuurlijk evenwicht ontstaan, waarmee de grote overlast terug gedrongen kan worden. Dit zal helaas niet van de één op de andere dag zijn.