Droogtemaatregelen van kracht

Geplaatst op woensdag 12 februari 2020

Nog steeds te droog in De Maashorst 

Ondanks dat er sinds september een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, zijn de grondwaterstanden in de Maashorst nog niet volledig hersteld. Er zijn grote verschillen tussen de hoge zandgronden in De Maashorst, in de Groote Peel en de rest van het werkgebied van Aa en Maas.

In De Maashorst is nog sprake van lage tot zeer lage grondwaterstanden, waarbij de grondwaterstanden tot wel een kleine meter afwijken. Om het grondwater op de hoge gronden weer op niveau te krijgen is er de komende maanden nog veel regen nodig.

Hoge peilen en maximale aanvoer

Daarom houdt het waterschap ook komende periode vast aan de maatregelen die zijn genomen om de grondwaterstand te herstellen: het water zoveel mogelijk conserveren door de peilen hoog te zetten en maximaal water aanvoeren vanuit de Maas. Het waterschap adviseert agrariërs in de bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening te houden met het vasthouden van water. Binnenkort zit Aa en Maas om tafel om de maatregelen samen ZLTO Maashorst en Maashorst boeren af te stemmen. De maatregelen moeten voorkomen dat er 1 april een onttrekkingsverbod ingesteld moet worden, mocht er komende twee maanden een minimale hoeveelheid regen vallen.

De maatregelen komen tot stand in nauw overleg met landbouworganisaties, terreinbeheerders als Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en natuur- en landschapsorganisaties.