Regels voor het aanvragen van een evenementenvergunning

Geplaatst op donderdag 6 februari 2020

De gemeente Landerd krijgt veel aanvragen voor evenementenvergunningen die niet compleet zijn en die te laat zijn ingediend. Dit levert vertraging op. Daarom hebben wij nieuwe regels voor het indienen van een aanvraag voor een evenementenvergunning.

Wat zijn de nieuwe regels?

De gemeente streeft ernaar om twéé weken voordat het evenement plaatsvindt het besluit te publiceren op de gemeentepagina in de Arena en de gemeentelijke website.

Gebruik van provinciale wegen

Voor het gebruik van provinciale wegen voor evenementen, wedstrijden of verkeersmaatregelen heeft u toestemming van de provincie nodig (vergunning, ontheffing, verklaring van geen bezwaar). Deze kunt u aanvragen via een digitaal formulier op de website www.brabant.nl.