24 sociale huurappartementen in Schaijk

Geplaatst op donderdag 6 februari 2020

Het college van B&W heeft op 4 februari besloten het ontwerp-bestemmingsplan voor de locatie Repellaan in Schaijk ter inzage te leggen. Dit is de achterlaatlocatie van Albert Heijn. Woningcorporatie Brabant Wonen wil hier 24 sociale huurappartementen bouwen.

Meer goedkopere woningen

Wethouder Vereijken: ”In de woonvisie uit 2019 staat dat er in Landerd meer woningen bij moeten komen met een nadruk op goedkopere woningen. Zowel koop- als huurwoningen. Het college wil graag haar medewerking verlenen aan goede woningbouwinitiatieven en heeft daarom ingestemd met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan”.

Het bestemmingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd. Deze terinzagelegging wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en de gemeentepagina in weekblad De Arena.