Stuwen in waterlopen op hoog gezet

Geplaatst op donderdag 9 januari 2020

Gezien de enorme droogte van de afgelopen twee jaar zijn de grondwaterstanden in de Maashorst erg ver gedaald. Normaliter worden de grondwaterstanden in de winterperiode aangevuld door neerslag. Helaas is dat in 2018 niet voldoende gebeurd doordat het in verhouding niet voldoende heeft geregend.

Omdat 2019 wederom een enorm droog jaar was en het Waterschap niet weet of er voldoende neerslag valt in de huidige winterperiode neemt het Waterschap een maatregel om te trachten het grondwaterniveau op peil te krijgen. Dit doet zij door stuwen in de waterlopen van het Waterschap op een erg hoog niveau te zetten. Op deze manier houdt het Waterschap zoveel mogelijk de gevallen neerslag in het gebied vast om te zorgen dat de grondwaterstanden zo goed mogelijk kunnen worden aangevuld. Het Waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten om te voorkomen dat er overlast ontstaat.