Prestatieafspraken voor 2020-2022 ondertekend

Geplaatst op vrijdag 20 december 2019

Foto onderschrift vlnr: wethouder Hans Vereijken, Anne Wilbers, bestuurder Mooiland, Johanna van Mun, voorzitter stichting huurderbelangen Landerd


Op 10 december 2019 ondertekenden woningcorporatie Mooiland, Stichting huurder belangen Landerd en de gemeente Landerd de prestatieafspraken voor de periode 2020-2022. In de prestatieafspraken gaat het om samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bijvoorbeeld door woningen eerst te adverteren voor senioren of jongeren.

Daarnaast wordt in de komende periode ook gekeken naar de verdere verduurzaming van de woningen. En waar nodig ook naar het realiseren van nieuwe woningen. Mooiland, Stichting huurder belangen Landerd en de gemeente Landerd zetten zich samen in om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.