Ondernemerstraining in het Oergebied

Geplaatst op vrijdag 20 december 2019

Ondernemers en organisaties die gasten en bezoekers aan De Maashorst (nog) beter willen informeren over dit natuurgebied, kunnen in februari 2020 deelnemen aan een vernieuwde training. De training, die we in samenwerking met IVN organiseren, zoomt in op de bijzondere elementen in dit natuurgebied en de rijke historie. Doel is om hiermee de trots en belangstelling voor De Maashorst te vergroten, zodat mensen die actief zijn in de leisure branche dit kunnen overbrengen naar de bezoekers. En om hen te inspireren en enthousiasmeren tot het gezamenlijk behouden en (door)ontwikkelen van De Maashorst als het Oergebied in Brabant.

AmbassadOer-Gastheer of Gastvrouw

De training Gastheer van het Landschap is vernieuwd en meer toegespitst op de elementen die De Maashorst een Oergebied maken. Na het volgen van de training krijgen deelnemers de titel van AmbassadOer-Gastheer/-vrouw van het Landschap. Gastheer van het Landschap is een landelijk programma van IVN, waaraan 2700 recreatieondernemers hebben deelgenomen. In De Maashorst zijn 85 gecertificeerde Gastheren en -vrouwen van het Landschap.

Ontdekken en struinen door het gebied

De deelnemers gaan niet enkel in een klaslokaal zitten, maar gaan juist naar buiten en daar ontdekken wat er te zien is. Zo kunnen zij vanuit deze ervaring hun gasten enthousiast maken. Duur van de training is 4 dagdelen. Ingezoomd wordt onder andere op het ontstaan van het gebied, de cultuurhistorie, bijzondere elementen in het landschap en de kansen die het gebied ondernemers geeft. Naast kennisontwikkeling is het ook een uitbreiding van het netwerk van ondernemers. Meer informatie over de inhoud en opzet van de training staat op allemaalmaashorst.nl/ambassadoer-gastheer-van-het-landschap.