Geef uw reactie op het herindelingsontwerp

Geplaatst op dinsdag 17 december 2019

Op 24 oktober 2019 stelden de gemeenteraden van Landerd en van Uden het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Maashorst vast. Dit besluit vormt de basis om tot de gemeentelijke herindeling over te gaan. Wat vindt u van het herindelingsontwerp? Bent u positief? Of juist kritisch? Geef uw reactie. Dit kan via een invulformulier op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/zienswijze, per brief of op een van onderstaande locaties. U kunt uw zienswijze indienen tot en met 27 december 2019.

Informatie over de zienswijzeprocedure en de mogelijkheden tot het geven van een reactie vindt u op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/zienswijze.