Nu werken aan 'het bos van de toekomst' in de Maashorst

Geplaatst op vrijdag 13 december 2019

Komende winter vinden er werkzaamheden plaats in De Maashorst, om de natuur (nog) robuuster te maken. Zo ook in de bossen op de Schaijkse Heide en in Steenbergen van de gemeente Landerd. Naast het aanplanten van nieuwe bomen en struiken, gaan op bepaalde plekken bomen weg of worden ze omgeduwd, zodat ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Daarbij blijft een netwerk van oude bomen behouden. De opdrachtgever voor de verschillende maatregelen is de gemeente Landerd, die hierin samenwerkt met de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de maatregelen.

Gevarieerder bos met beplanting die hier thuishoort

Een van de maatregelen is het aanplanten van boom- en struiksoorten met een goed verteerbaar strooisel op de Schaijkse Heide. Dit wil zeggen dat door een menging van soorten de bodem kan verbeteren. Dit zorgt uiteindelijk voor een natuurlijk gevarieerder bos. Het bodemleven bloeit op waardoor ook de dieren hier baat bij hebben.
De bossen in Steenbergen en op de Schaijkse Heide bestaan nu nog vooral uit dennen en eiken. Om de gewenste variatie te krijgen gaan op bepaalde plekken bomen weg of worden ze omgeduwd, zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Daarbij blijft een netwerk van oude bomen behouden.

Om het bos nog aantrekkelijker te maken voor dieren maken we ook enkele faunarustgebieden. Dit zijn kleine gebieden waar dieren zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. We leggen hiervoor enkele weinig gebruikte paden dicht met bomen. Bezoekers worden daardoor vanzelf om het gebiedje heen geleid. 

Meer informatie over de werkzaamheden

In het gebied hangen informatieborden. Uitgebreidere informatie en het laatste nieuws over de maatregelen is te volgen via allemaalmaashorst.nl. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden en de Europese subsidieregeling POP3.

POP 3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
“Europa investeert in zijn platteland”