Stoken snoeihout en kampvuren/vreugdevuren

Geplaatst op donderdag 7 november 2019

Burgemeester en wethouders van Landerd hebben het volgende besloten:

Bestaande stookontheffingen zijn verlengd met 3 jaar (2020, 2021 en 2022)

Heeft u voor 2018 en 2019 een schriftelijke ontheffing voor het stoken van snoeihout gehad? Dan hoeft u geen nieuwe ontheffing voor het stoken van snoeihout aan te vragen voor de jaren 2020 t/m 2022. U heeft een brief met datum 2 oktober 2019 van ons gekregen. Met deze brief is uw ontheffing met 3 jaar verlengd.

Stookontheffing snoeihout aanvragen?

U heeft nog geen stookontheffing gehad en wilt u in 2020, 2021 of 2022 graag snoeihout stoken? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Zonder schriftelijke ontheffing mag u niet stoken.

Wilt u dat wij u het formulier toesturen? Stuur dan een mailtje naar info@landerd.nl of bel ons op (0486) 458 111. U kunt het formulier ook zelf ophalen op het gemeentehuis, Kerkstraat 39, Zeeland.

Voorwaarden stookontheffing snoeihout

Bedrijven in het buitengebied mogen alleen stoken buiten de grenzen van het bedrijf (dus niet binnen de grens van de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer).
Als u een ontheffing aanvraagt gaan wij bekijken of u deze krijgt. We houden hierbij rekening met de bescherming van planten, dieren en het milieu. Aan een stookontheffing zijn voorschriften verbonden waar u zich aan moet houden.

Stuur uw aanvraag voor 3 december 2019!

Nieuwe aanvragen voor een stookontheffing van snoeihout moeten vóór 3 december 2019 door de gemeente ontvangen zijn. Ontvangen wij uw aanvraag later, dan behandelen wij deze niet meer. Dit is dus een eenmalige gelegenheid om een stookontheffing snoeihout voor de jaren 2020 tot en met 2022 aan te vragen.

Stoken kampvuren/vreugdevuren?

Voor kampvuren/vreugdevuren kunt u het hele jaar een ontheffing aanvragen. Wilt u dat wij u het formulier toesturen? Stuur dan een mailtje naar info@landerd.nl of bel ons op 0486 458 111. U kunt het formulier ook zelf ophalen op het gemeentehuis, Kerkstraat 39, Zeeland.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het stoken van snoeihout in het buitengebied of over kampvuren/ vreugdevuren? Bel ons dan op (0486) 458 111.