Verslag bijeenkomst Omgevingsvisie buitengebied

Geplaatst op donderdag 31 oktober 2019

Op maandagavond 7 oktober was er een tweede bijeenkomst voor inwoners over het buitengebied van Landerd. Deze bijeenkomst was een vervolg op een eerdere bijeenkomst van 3 juli.

Landerd gaat nieuw beleid maken voor het buitengebied van Reek, Schaijk en Zeeland. We willen graag dat alle inwoners met ons meedenken hoe we het buitengebied in de toekomst willen inrichten en gebruiken. De bijeenkomsten met inwoners organiseren we om inzicht te krijgen in wat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden belangrijk vinden voor het buitengebied van Landerd.

Wat is op 7 oktober besproken?

Op 7 oktober voerden wij aan de hand van 5 thema’s die belangrijk zijn in het buitengebied een gesprek met inwoners en belanghebbenden van het buitengebied. Deze thema’s zijn:

Voor het thema Energietransitie in verhouding tot het landschap werd bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid van zonnevelden in het buitengebied. En bij het thema recreatie is besproken op welke schaal we recreatie willen toestaan in het buitengebied.
Wil u het volledige verslag ontvangen van de bijeenkomst op 7 oktober? Stuur dan een e-mail naar dolf.derks@landerd.nl.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

College en raad gaan aan de slag met dezelfde thema’s die zijn besproken op 7 oktober en de belangrijke punten die de inwoners aangaven. Op basis daarvan wordt een ontwerp-omgevingsvisie opgesteld. Die wordt komend voorjaar ter inzage gelegd. U kunt dan uw mening geven over dit ontwerp en eventueel een zienswijze indienen. De raad beoordeelt uw zienswijzen en stelt het plan vast, al of niet gewijzigd naar aanleiding van uw zienswijzen. We streven ernaar dit voor de zomer van 2020 te doen.

Het kan zijn dat de discussie in college en raad nieuwe vragen oproept, die verder moeten worden uitgezocht. In dat geval bekijken we wie we daar verder bij willen betrekken en wat de gevolgen zijn voor de planning. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte!

Uitgebreide informatie

Bekijk meer informatie over de omgevingsvisie voor het buitengebied