Geef uw reactie op het herindelingsontwerp

Geplaatst op donderdag 31 oktober 2019

Op 24 oktober 2019 stelden de gemeenteraden van Landerd en van Uden het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Maashorst vast. Dit besluit vormt de basis om tot de gemeentelijke herindeling over te gaan. Wat vindt u van het herindelingsontwerp? Bent u positief? Of juist kritisch? Geef uw reactie! Dit kan via een invulformulier op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/zienswijze, per brief of op een van onderstaande locaties. U kunt uw zienswijze indienen van 31 oktober tot en met 27 december 2019.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Inloopmomenten

Ook zijn er binnenkort inloopmomenten, om uw eventuele vragen over het herindelingsontwerp te beantwoorden en u te helpen bij het indienen van een zienswijze. Dit zijn de plekken waar het herindelingsontwerp tijdens de gehele periode ook ter inzage ligt en waar u dus uw reactie kunt indienen. In iedere kern is er een inloopmoment:

Alle inloopmomenten zijn van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Uitgebreide informatie

Informatie over de zienswijzeprocedure en de mogelijkheden tot het geven van een reactie vindt u op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/zienswijze.

De officiƫle bekendmaking van de terinzagelegging van het herindelingsontwerp is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Deze kunt u vinden op de website van overheid.nl.