College stemt in met realisatie Sport en Spel Reek

Geplaatst op dinsdag 22 oktober 2019

Op 22 oktober heeft het college van Landerd ingestemd met het voorstel over de realisatie van de nieuwbouw van Sport en Spel Reek en de daarvoor benodigde financiële middelen. Het raadsvoorstel ligt op 12 december ter besluitvorming aan de raad voor. Met een positief raadsbesluit wordt er een belangrijke stap gezet  richting daadwerkelijke realisatie van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie.

Het toekomstige Sport en Spel Reek is een multifunctionele sportaccommodatie waar in ieder geval de verenigingen VV Achilles Reek, Tennisvereniging Reek en Jong Nederland gebruik van gaan maken. Deze verenigingen hebben ook het initiatief genomen om tot deze gezamenlijke accommodatie te komen.
De plannen bevatten een gezamenlijk hoofdgebouw met horeca, een Beweegbox (een moderne sportzaal), vergaderruimtes en was-/kleedkamers. Bij de bestaande voetbalvelden worden tennisbanen aangelegd en een sport/speelveld.

Samenwerking tussen Reekse verenigingen en de gemeente

In de ontwikkeling van het plan voor de nieuwe accommodatie is er nauw samengewerkt tussen Reekse verenigingen en de gemeente Landerd. Met het raadsvoorstel zorgt de gemeente Landerd dat het haar aandeel in de investering en exploitatie kan leveren. De verenigingen dragen ook een gedeelte van de investering en de toekomstige exploitatie.

Wethouder Böhmer is blij met het voorstel: “Met de nieuwe accommodatie en een belangrijke rol voor de Reekse verenigingen via een beheersorganisatie, krijgt het sport- en beweegaanbod voor Reek een flinke impuls. Verenigingen gaan samenwonen en nauw samenwerken om als verenigingen krachtig en vitaal te blijven richting de toekomst. Via het brede sport- en beweegaanbod en de sociale dorpsfunctie in samenwerking met ’t Wapen van Reek, gaat het een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Reek. “

Op de vrijkomende locaties van de tennisvereniging en Jong Nederland ontstaat er geschikte ruimte om in de toekomst woningen te bouwen.

Vervolgstappen

Vooruitlopend op het raadsbesluit gaan de verenigingen aan de slag met het zetten van enkele belangrijke vervolgstappen. Dit doen ze met ondersteuning van de gemeente. Zo moet er een beheerorganisatie opgericht worden. Deze organisatie krijgt de verantwoordelijkheid over de nieuwbouw én het toekomstige dagelijkse beheer en de exploitatie van Sport en Spel Reek. Ook worden procedures voor het bestemmingsplan en de bouw in gang gezet. Parallel hieraan worden de omwonenden betrokken en geïnformeerd. Naar verwachting kan de nieuwbouw richting het einde van 2020 gestart worden.