Herinrichting dorpsplein Reek van start

Geplaatst op donderdag 17 oktober 2019

In 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor vier deelprojecten in de openbare ruimte uit het dorpsplan Reek.
Voor de voorbereiding, uitwerking en het creëren van draagvlak zijn er toen bewonerswerkgroepen gevormd die hiermee aan de slag zijn gegaan. De gemeente had hierin slechts een faciliterende rol.

Inmiddels zijn twee voorgestelde projecten afgerond, de renovatie van het hertenpark en de ommetjes rond het dorp. Nu gaan we van start met de herinrichting rond het Wapen van Reek.

Wat gaan we doen

Voor het Wapen wordt een dorpspleintje gemaakt en achter het Wapen worden er extra parkeerplaatsen aangelegd en wordt de bestrating vervangen. Ook worden er nieuwe leibomen rond het pleintje geplant.

Achter de woningen Nieuw Heijtmorgen 22 tot en met 30 worden 13 parkeerplaatsen gemaakt met een nieuwe toegang tot de dokterspraktijk met nieuwe bomen.

Tijd van uitvoering

De werkzaamheden starten deze week. De planning is om het werk in ongeveer 8 weken af te ronden, dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens de werkzaamheden zal er enige overlast zijn om het Wapen en enkele woningen in de directe omgeving te bereiken maar de aannemer, Maasdonks wegenbouw, zal proberen dit zo veel mogelijk te beperken.

Vragen over de uitvoering?

Voor vragen over de uitvoering kunt u zich wenden tot de toezichthouder. Dit is voor de gemeente Erik Hendriks (0486) 458 111 of ter plaatse de uitvoerder van Maasdonks Wegenbouw.

Plan dorpsplein Reek